Ansatte kan n rme forbrukerforumet for tvister knyttet til betaling av drikkepenger.

Ansatte kan n rme forbrukerforumet for tvister knyttet til betaling av drikkepenger.

Mr. A var en ansatt i et privat selskap. Han ble pensjonert etter a ha betjent 37 ar og var berettiget til drikkepenger i summen av Rs.1,82,457 / -. Belopet skal ha blitt betalt innen en maned etter pensjonering. Men arbeidsgiveren betalte ikke drikkepenger i lopet av tiden. I stedet for a betale hele belopet innen en maned etter pensjon, valgte arbeidsgiveren a betale det i mange rater over en periode pa 6 ar. Klageren n rmet seg Distriktsforbrukerforumet og ba om a gi ut budsjettfradragsbelopet pa Rs.48.625 / – og ogsa interesse over det samme siden pensjonsdato inkludert kompensasjon for trakassering og smerte etc.

Den motsatte parten hevdet at klageren ikke er forbruker i henhold til bestemmelse av C.P. Act 1986 og videre fremsatt at motsatt parti aldri utforte noen tjeneste som det er en service kontrakt og en ansatt kan ikke v re forbruker i henhold til noen lovbestemmelse. De hevdet videre at klagen ikke kan vedlikeholdes med tanke pa betalingen av drikkepengerloven 1972 og ved betaling av drikkepengerloven 1972, skal alle tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med hensyn til drikkepenger avgjores av arbeidskommiss r eller myndighet utpekt av regjeringen med hensyn til bestemt etablering og klagerens nav rende krav med hensyn til den del som ikke er betalt av drikkepenger, sa skal det avgjores av arbeidskommiss ren eller myndigheten som angitt i betalingen av drikkepengerloven 1972.

Til slutt lykkes kravet pa grunnlag av at i sa mange dommer nasjonale kommisjonen og staten kommisjonen har bestemt at (Provident Fund and Gratuity belopet) for manglende betaling av eventuelle forsorgelsesfond og drikkepenger mengden av pensjonert ansatte av arbeidsgiveren er underholdt i stand av Forbrukerforumet pa grunn av mangel pa service og i folge den beregnede vedtaket (2008) CPJ 219 NC har allerede bestemt at enhver tvist relatert til forsorgelsesfond og drikkepenger eller manglende betaling eller delbetaling, skal avgjores av forumet som de er forbruker og for mangel pa service samme er holdbare for forbrukerforumet.

Videre vurderer dommen av State Commission of West Bengal vedtatt i FA 266/2009 og FA 08/400, er det funnet at klage av en slik art kan opprettholdes i henhold til Consumer Protection Act 1986 for et krav om drikkepenger og videre statskommisjonen av en annen dom i FA sak nr. 18/2010 datert 18.06.2010 besluttet at enhver tvist relatert manglende betaling av forsorgelsesfond med hensyn til drikkepenger kan vedlikeholdes i lovens oyne for forumet.

Den motsatte parten ble beordret til a betale belopet for drikkepenger med sammensatt interesse og straks skade pa Rs.50.000 / -.

Det er avgjorende a merke seg at i Regional Provident Fund kommiss r v. Bhavani AIR 2008 SC 2957, hevdet Hoyesterett sporsmalet om hvorvidt innleveringer om lovens manglende anvendelighet i saken av Regional Provident Fund Commissioner – person som er ansvarlig for arbeidet med en pensjonsordning, kan anses for a v re en «tjenestegiver» i henhold til lovens � 2 nr. 1), da det ikke var tilfelle av gjengivelse av gratis tjeneste eller gjengivelse av tjeneste i henhold til en kontrakt for personlig tjeneste for a bringe forholdet mellom partene innenfor begrepet «mester og tjener». Retten holdt:

«Etter var oppfatning kommer respondenten helt innenfor definisjonen av» forbruker «i henhold til � 2 nr. 1 bokstav d) ii), i det omfang ved a bli medlem av arbeidstakernes familiepensjonsordning, 1971, og som bidro til det samme, benyttet hun av de tjenester som appellanten gjorde for gjennomforing av ordningen. Det samme er tilfellet i de andre appellene ogsa. »

Noen saksreferanser:

S.C. CASE NO. FA / 266/2009 – West Bengal State Commision.

Venkatesh-Vs-Vishwanath rapportert i 2006 (1) HLR 473.

R.P.No.3382 of 2013 – NCDRC.

R.P.No.3383 of 2013 – NCDRC.

Regional Provident Fund kommiss r v. Bhavani AIR 2008 SC 2957.

Assistant Provident Fund kommiss r, Raichur vs Vasant Madhav Kerur (RP nr. 765 av 2013)

Denne artikkelen har 5 kommentarer.

Jeg har jobbet i et pvt ltd selskap for en periode pa ni ar, men etter a ha sagt om selv to ar er selskapet fortsatt ikke betalt min gradvisitet og forlater encashment-fordel.

Hver gang jeg bruker til a ga til dem, men de fremdeles ikke betalte det til meg.

Be om forslag og rad.

Jeg jobbet med en organisasjon i ca 16 ar fra 1977 til 1993.

I henhold til familiepensjon 1971-ordningen, er medlem i live, ingen pensjon og (2) tilbaketrekking kan kun gjores etter at 60 ar er nevnt. (Pensjonering eller overannonsering)

Tilbaketrekning pa avgangstidspunktet i 1993 er mulig.

Jeg jobbet med en unntatt arbeidsgiver, og avgiftsfondet avgjores av Trust og Family pensjonsfondet administreres av Bandra PF-kontoret.

Kan de bosette seg til en ansatt i 1994 familiepensjonsfondet?

Tilbakekalling tillatt til en ansatt som fullforte mer enn ti ars tjeneste i samme organisasjon? pls gi meg beskjed svar til min epost id. Takk.

Del: Gratuity bekymring.

Jeg jobbet i et pvt-selskap i en periode pa 4 ar og 10 maneder, og selskapet har lettet de fleste medarbeider pa grunn av alvorlig arbeidsbrist, og vi ble tvunget til a fratre. Etter dette da jeg spurte om drikkepenger, forteller de at jeg ikke er kvalifisert fordi jeg ikke har fullfort 5 ars tjeneste. Mange kilder forteller meg at jeg er kvalifisert fordi en periode pa 4 ar og 7 maneder eller mer vil bli tatt som 5 ar. Vennligst svar pa denne saken.

Jeg har jobbet for en utdanningsinstitusjon pa loftet om at jeg vil bli overfort til andre grener etter seks maneder. Tre maneder for jeg tradte ut som i instituttets normer at i tilfelle ikke overforing skulle min oppsigelse bli akseptert. De ba meg om a bli tilbake og fikk meg til a trekke avgang ved a lovlegge a overfore. Etter 6te maned sluttet de meg uten overforing. Heller jeg kan sende saken i forbrukerretten.

Sub & # 8211; drikkepenger ikke betalt.

Jeg har v rt med i et phrma-selskap som 12. juli 2012. Na har selskapet blitt sagt opp som 29. juni 2017 med 1 maneders varsel, fordi jeg klagte over lederen i selskapets juridiske avdeling for a deponere Rs 15000 pa sin egen bankkonto.

Men firmaet mitt har blitt sagt opp og protestert til lederen.

Na har jeg jobber 4 ar 11 maneder 20 dager med selskapet. Og selskapet betalte meg ogsa 1 maneders varsel.

Vennligst bekreft meg at jeg er kvalifisert for drikkepenger eller ikke. Fordi firmaet gjor min fulle & amp; endelig oppgjor uten drikkepenger belop.