College of Pharmacists of British Columbia.

College of Pharmacists of British Columbia.

L r mer om vare styremedlemmer.

Gjennomga styrets mote datoer for aret.

Gjennomga styremoter og les hoydepunkter.

L r mer om var ordin re generalforsamling.

L r mer om vart ledelsesteam.

L r mer om kollegas organisasjonsstruktur.

Denne delen er for farmakere i praksis fra andre kanadiske provinser eller territorier.

Denne delen er for farmasoyter oppfort i ikke-pasientomsorg eller for tiden ikke praktiserende fra andre kanadiske provinser eller territorier.

Denne delen er for farmakere som for oyeblikket er i praksis fra USA.

Denne delen er for nyutdannede og / eller de som na er i pratice som har uteksaminert seg fra et internasjonalt apoteksprogram.

Denne delen er for alle farmasoyere som tidligere er registrert i BC som onsker a ga tilbake til praksis.

Registreringstyper bortsett fra full apotek og studentapotekist.

Denne delen er for farmasoyter som onsker a bli sertifisert for a administrere immuniseringer ved injeksjon og intranasal rute.

Denne delen er for apotek studenter fra University of British Columbia.

Denne delen er for studenter som er registrert i et apoteksprogram i Canada / USA som onsker a jobbe i BC for deres praksis.

Denne delen er for apotekskandidater fra UBC.

Denne delen er for apotekskandidater fra et kanadisk universitet fra andre provinser eller territorier.

Denne delen er for apotekskandidater fra et universitet i USA.

Denne delen er for nye apoteksteknikerutdannede.

Denne delen er for apotekstekniker som for tiden er i praksis.

Denne delen er for apoteksteknologier som for oyeblikket er i praksis fra andre kanadiske provinser eller territorier.

Denne delen er for apoteksteknologier som tidligere er lisensiert i BC som onsker a ga tilbake til praksis.

Informasjon om hvordan du fornyer registrering hos hogskolen.

L r hvordan du soker om et fellesskapslisenslisens.

L r hvordan du soker om sykehus apotek lisens.

L r hvordan du soker om et apotek pa utdanningssiden lisens.

L r hvordan du soker om et fellesskapstelefoni-lisens.

L r hvordan du soker om midlertidig apotekslisens.

L r hvordan du soker om autoriserte tjenester.

Informasjonsveiledning for apotekslisens.

Informasjon om hvordan du fornyer et apotekslisens med hogskolen.

Informasjon om eierskap endres til et apotek i BC.

L r hvordan du soker om endring av direktor for apoteket ditt.

L r hvordan du soker om endring av apotekssjef.

L r hvordan du soker om a endre apotekets bedriftsnavn.

L r hvordan du endrer apotekets operasjonsnavn.

Informasjon om hvordan a flytte eller renovere et apotek i BC.

L r hvordan du soker om las og forlater.

Informasjon om hvordan du lukker et apotek i BC.

L r mer om klager.

L r om hva hogskolen kan og ikke kan undersoke.

L r hvordan du kontakter kollegiet om en klage.

L r mer om klageopplosningen var.

L r mer om plikt til a rapportere.

Ga gjennom klager og disiplinpubliseringspolitikk.

L r mer om PharmaNet.

L r mer om hvordan vi vurderer apotekspersoner og apotek.

L r mer om var faglige utvikling og vurderingsprogram.

L r mer om Hogskolenes provinsbevissthetskampanje.

125 ars jubileumskonferanse – Presentasjoner & amp; Webcast.

Loven om helsepersonell, farmasoytiske og narkotikabeskyttelsesloven, lov om farmasoytiske tjenester og vedtak kan finnes her.

Vedtektene er lagt ut her for offentlig kommentar.

Forbud mot a skaffe tilskudd.

Denne delen omfatter all generell apotekspraksis, fellesskapets apotek og profesjonell praksis for sykehusapotek.

L r mer om kravene til sikker dispensering av legemidler som brukes til a behandle ubehag i opioider.

L r om standardene for a tilpasse et resept i BC.

L r om metadonprogrammet i BC.

Denne delen inneholder informasjon og ressurser for medisinsk hjelp ved doende.

Les de nyeste ReadLinks-artiklene her.

L r mer om hvordan du sender inn et gjestepost for ReadLinks.

Finn mer informasjon for fellesskapets apotek.

Finn mer informasjon for sykehusapotek.

Alle farmasoytiske og apoteksteknologer ma lese denne handboken.

L r om sikker deponering av fentanylplaster.

Finn mer informasjon om naloxon.

L r mer om dispensering av Mifegymiso i BC.

L r mer om implementeringen av NAPRAs nye modellstandarder for farmasoytisk sammensetning.

Finn et apotek eller registrant.

L r mer om hvordan farmakere og apotekstekniker kan hjelpe deg med a oppna bedre helseutfall.