Les dette forst.

Les dette forst.

Minimum firmware nivaer for felles bibliotek funksjoner.

Tabell 1. Minimum firmware-nivaer for vanlige biblioteksfunksjoner.

Minimum Firmware Level (s) Kreves.

Dedikert rengjoring Slot fjerning.

Bibliotekets fastvareniva ma v re storre enn.

Bibliotekets fastvareniva ma v re 5.80 eller.

LTO4-stasjonens fastvareniva ma v re 77BE eller.

Key Path Diagnostics.

Bibliotekets fastvareniva ma v re storre enn.

6.3, hvis funksjonen er tilgjengelig.

LTO 4 Tape Drives: Ingen minimumsniva pa.

firmware er nodvendig.

Bibliotekets fastvare ma v re storre enn 5,80.

Bibliotekets firmware niva: 4.50.

LT04 stasjonssupport.

Bibliotekets fastvareniva: 3,90.

Kontakt Dell.

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Merk: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon pa kjopsfaktura, pakkebrev, regning eller Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere online- og telefonbaserte support- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt, og enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt omrade. For a kontakte Dell for salg, teknisk support eller kundeservice problemer:

1. Besok http://support.dell.com.

2. Bekreft ditt land eller din region i rullegardinmenyen Velg et land / omrade nederst pa siden.

3. Klikk pa Kontakt oss pa venstre side av siden.

4. Velg riktig service- eller stottelink basert pa ditt behov.

5. Velg fremgangsmaten for a kontakte Dell som er praktisk for deg.

iv Brukerhandbok for Dell PowerVault TL2000 Tape Library og TL4000 Tape Library.

Minimum firmware nivaer for felles bibliotek.

Bruke flere logiske biblioteker for bibliotek.

Bruke flere kontrollbaner. . . . . . .

Bruke flere kontrollbaner for banoverforing.

Bibliotekspartisjonering og Elementadressering. .

Logisk enhetsnummer (LUN) skanning. . . .

Sikkerhets- og miljoopplysninger. .

Fiber Channel Interface. . . . . . . .

Lasersikkerhet og -overensstemmelse. . . . . . .

Kapittel 4. Installasjon og.

Utfore sikkerhetsinspeksjonsprosedyren. .

Bruk bibliotekskonfigurasjonsskjemaet. . .

Kapittel 1. Produktbeskrivelse. . .

Installere Library Foot Pads (for skrivebordet.

Fjerne og lagre transportlas. .

Rackmontere biblioteket (for rackinstallasjon.

Koble til vertsgrensesnittkabelen. . .

Koble til stromkabelen. . . . . . .

Stottede Internett-protokoller. . . . . . .

Konfigurere biblioteket ditt. . . . . . . .

Velge konfigurasjonsmetode. . .

Maksimal lagringskapasitet og data for biblioteket.

Bruke fabrikkinnstillinger som konfigurasjon.

Konfigurere biblioteket ditt ved hjelp av webbrukeren.

Verifiserer tilkoblingen. . . . . . . .

Populere biblioteket med datakassetter.

Sette inn blekkpatronen. . . . .

Stottede Enhetsdrivere. . . . . . . .

Kapittel 2. Brukergrensesnitt. . . . .

Operatorpanelnavigasjon. . . . .

Operatorpanel Meny Tree. . . . .

Operatorpanelets filosofi. . . .

Merk om frontpanellysdiodene. . . . .

Web-brukergrensesnittmenyer. . . . . . . .

Konfigurer Bibliotek-menyen. . . . . . .

Hjelpesider for webbrukergrensesnitt. . . . .

Importer og eksporter media under normalt bibliotek.

Logg ut av webgrensesnittet. . .

Konfigurere I / O-stasjoner og reservere spor.

Kapittel 3. Installasjonsplanlegging. . .

Kapittel 6. Bruke Ultrium Media. . .

Bestemme antall logiske biblioteker. .

WORM (Skriv En gang, Les Mange). . . .

Datasikkerhet pa WORM Media. . .

Retningslinjer for bruk av strekkodeetiketter.

Handtere blekkpatronene. . . . . . .

Sorg for riktig emballasje. . . . .

Sorg for riktig akklimasjon og miljoforhold. . . . . . . . . . . . . 6-7.

Utfor en grundig inspeksjon.

Behandle blekkpatronen forsiktig.

Miljo- og leveringsspesifikasjoner for band.

Kapittel 7. Feilsoking. . . .

Problemlosing for gjenoppretting av bibliotek. .

Prosedyrer for a isolere CRU-problemer. . .

Isolere et stromforsyningsproblem. . .

Isolering av kjoreproblemer. . . . . .

Isolere et bibliotekskontrollerkort vs. Accessor.

Isolere problemer med webbrukergrensesnitt. . .

Isolere Accessor Scanner Problemer. . .

Isolere Host Attachment Interface Problemer.

Identifisere en mistenkelig kassett. . . . . .

Kapittel 8. Feilkoder. . . . . .

Kapittel 9. Serviceprosedyrer. . .

Fjerne blekkpatroner fra magasinplater. .

Frigjor magasiner manuelt. . . .

Bruke ITDT Firmware Update, Dump Retrieval.

Kapittel 10. Kontroller, juster, fjern,

Bytte ut en Tape Drive Sled. . . . . . .

Bytte stromforsyning. . . . . . . .

Bytte ut et bibliotekskontrollkort. . . .

Bytte ut kassettmagasiner. . . . . .

Bytte ut biblioteket. . . . .

Forbereder det defekte biblioteket for.

Utpakking og forberedelse av erstatning.

Bytte bibliotekskontrollerkort. . .

Installere stasjonen (e) i erstatningen.

Bytte blekkpatroner. . . . .

Bytte stromforsyninger. . . . . .

Installere utskiftningsbiblioteket.

Fullforer installasjonen av.

Utskiftningsbibliotekstilhylling. . . . .

Gar tilbake til det defekte biblioteket. . . .

Tillegg A. SCSI Element Typer og Adresser. . . . . . . . . . . . . A-1.

Bibliotek I / O-spor, lagringsplass og stasjon.

Elementadresser og fysiske steder. .

Bibliotek I / O-spor, lagringsplass og disk.

Slots Element Adresser og fysiske steder.

Bibliotekspartisjonering og Elementadressering.

Tillegg B. TapeAlert Flagg. . . .

TapeAlert Flags Stottet av biblioteket. . .

TapeAlert-flagg stottet av stasjonen. . .

Tillegg C. Sense Data. . . . . .

Tillegg D. Aktivering av LUN-stotte i Linux. . . . . . . . . . . . . . . D-1.

Red Hat Enterprise Linux. . . . . . . . . D-2 Aktiverer LUN-stotte i Netware. . . . . . D-2.

Tillegg E. Merknader om IPv6-kompatibilitet med Windows 2003 / XP.

og 2008 / Vista. . . . . . . . . . . E-1.

Notater om IPv6-kompatibilitet med Linux. . . . E-2.

Tillegg F. Bibliotekskonfigurasjon.

Ordliste. . . . . . . . . . . . . H-1 Indeks. . . . . . . . . . . . . . . X-1.

vi brukerhandbok for Dell PowerVault TL2000 Tape Library og TL4000 Tape Library.