Magelo Blue: Gnomi.

Magelo Blue: Gnomi.

WT: 0.5 Storrelse: TINY.

WT: 5.0 Storrelse: SMALL.

Klasse: WAR CLR PAL SHD BRD.

Race: ALL unntatt IKS.

STR: +3 DEX: +2 AGI: +5.

WT: 0.2 Storrelse: SMALL.

WT: 0.5 Storrelse: TINY.

STR: +2 DEX: -10 INT: +2 AGI: -10.

Effekt: Svampegenvekst (slitt)

WT: 2.0 Storrelse: SMALL.

Klasse: WAR CLR PAL RNG SHD DRU MNK BRD ROG SHM.

Race: HUM BAR ERU ELF HIE DEF HEF DWF TRL OGR HFL GNM IKS.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

SV FIRE: +10 SV KOLD: +5 SV MAGIC: +5 SV GIFTINFORMASJON: +5.

Effekt: Shieldskin (Eventuell Slot, Casting Time: Instant)

WT: 0,9 Storrelse: SMA.

Klasse: WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

WT: 10.0 Storrelse: MEDIUM.

Klasse: WAR CLR PAL RNG SHD BRD ROG SHM.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

STR: +3 DEX: +10 STA: +6 INT: +5 HP: +55.

WT: 20.0 Storrelse: MEDIUM.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

STR: +8 DEX: +8 STA: +8 HP: +25 MANA: +25.

WT: 0.1 Storrelse: SMA.

STR: +5 STA: +10 AGI: +9.

WT: 2.5 Storrelse: MEDIUM.

Klasse: ALL unntatt DRU NEC WIZ MAG ENC.

STR: +7 DEX: +7 HP: +40.

WT: 3.0 Storrelse: TINY.

Klasse: WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG.

STR: +7 DEX: +7 HP: +40.

WT: 3.0 Storrelse: TINY.

Klasse: WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

WT: 4.2 Storrelse: SMA.

Klasse: WAR CLR PAL RNG SHD BRD ROG SHM.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

WT: 2.0 Storrelse: TINY.

Klasse: ALL unntatt MNK NEC WIZ MAG ENC.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

WT: 4.5 Storrelse: MEDIUM.

Race: ALL unntatt IKS.

WT: 0,1 Storrelse: TINY.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

WT: 0,1 Storrelse: TINY.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

Ferdighet: 1H Slashing Atk Delay: 19.

Effekt: Breath of the Sea (Combat)

WT: 4.5 Storrelse: TINY.

Klasse: WAR PAL RNG SHD BRD ROG.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

Slot: PRIMARY SECONDARY.

Ferdighet: 1H Slashing Atk Delay: 22.

Effekt: Frostbite (Combat, Casting Time: Instant) pa niva 40.

WT: 2.5 Storrelse: MEDIUM.

Klasse: WAR PAL RNG SHD.

MAGIC ITEM LORE ITEM.

WT: 4.0 Storrelse: TINY.

[rediger] Ekstra.

Du kan slette denne delen, eller legge til noe du vil ha her (wiki syntaks).