MAH CET 2015: DTE utsteder siste oyeblikk retningslinjer for a ta test; eksamen kan ha mindre okter.

MAH CET 2015: DTE utsteder siste oyeblikk retningslinjer for a ta test; eksamen kan ha mindre okter.

I forkant av MAHCET 2015 eksamen for opptak til MBA / MMS 2015-17 programmet, har Direktoratet for teknisk utdanning (DTE) Maharashtra utstedt viktige retningslinjer for testtakerne og har klargjort at i stedet for 2 dager 4 sesjonstest kunne MAHCET 2015 ha mindre okter. Ifolge DTE Maharashtra skal MAH-MBA / MMS CET 2015 gjennomfores i to eller flere okter, avhengig av antall registrerte soknader. Kompetent myndighet, ved hjelp av standardisert equi-percentile metode, vil v re lik score over okter. «Nar det gjelder setningen, ser det ikke ut til alle 4 sesjonene i 2-dagers testvinduet 14. mars og 15, 2015 kan benyttes som bare 60000+ kandidater har registrert for MAHCET 2015 og ut av dem ville mange ikke vises i eksamen. Det er 61 eksamensbyer over hele landet. Hvert eksamenssenter skal imotekomme hundrevis av kandidater per okt. Det kan forlate den fjerde sesongen av MAHCET 2015 uutnyttet.

Viktige instruksjoner fra DTE.

MAH-MBA / MMS CET 2015 skal gjennomfores online pa utvalgte eksamenssenter. Det skal v re 200 multiple choice objective type questions (MCQs) i hver sesjon av eksamen. CET vil v re pa 150 minutter (to og en halv time) og vil ha maksimalt 200 merker. DTE har bekreftet at det ikke ville v re noen negativ merking i eksamen.

Utstedelse av retningslinjene DTE har uttalt at aspirerende kandidater bor merke seg at testene ikke blir kunngjort til noen andre enn kandidatene bare under eksamen. Testdokumentene deles heller ikke med noen, selv etter eksamen.

Sporreskjemaet for CET vil kun bli satt pa engelsk. Oversettelser pa noen sprak vil ikke v re tilgjengelige.

Ingen gransking eller revaluering av karakterer.

Det vil ikke v re verifisering av karakterer eller revaluering av svar fra CET. Karakterene pa CET vil bli vurdert for opptak bare i det nav rende akademiske aret og vil ikke bli tillatt a bli overfort til neste ar.

Valg av testby ikke lokalisert.

Byene der CET-2015 gjennomfores, er utpekt som senter for CET. Hvert senter vil ha flere arenaer avhengig av antall kandidater pa grunn av a vises pa senteret. En kandidat som soker etter CET vil ha frihet til a velge sitt senter, men skal ikke ha frihet til a velge lokalet.

Du bor bare v re i besittelse av ditt Admit Card, Pen og ID-bevis. Uten dem kan det hende at det ikke er mulig a tillate deg oppforing pa teststedet. Sorg for at ingen av dine personlige eiendeler er med deg.

Bruk av kalkulatorer, lysregler, loggbord eller andre slike aritmetiske hjelpemidler og mobiltelefon, personsoker etc. er ikke tillatt. Hvis du har tatt med noen av disse, vennligst la dem v re med oppsynsmannen.

I tilfelle av problem, rapporter til Invigilator.

Hvis du opplever et problem med Systemet tildelt, vennligst informer Oppsigator og et nytt system skal gis til deg. Alle svarene dine blir lagret til det punktet du har forsokt pa sporsmalene.

Signatur pa attendance sheet & amp; Inntak kort.

Forsikre deg om at du logger inn pa plassen som er oppgitt i moteplanen ved siden av navnet ditt nar du blir bedt om det. Det er obligatorisk a signere pa motebladet og kandidaturen din vil bli vurdert som null & amp; ugyldig uten det.

Vennligst sorg for at du overlater Admit-kortet til oppsynsmannen nar deltakerne er tatt, og du og oppsiggeren logger deg pa plassene som er oppgitt pa Admit-kortet i hverandres n rv r.

For batch 1 14. mars er eksamen Timing fra 10:00 til 12:30. For batch 2 er klokken fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Samme tidsluke vil v re der den 15. mars, hvis oktene fortsetter. De totale sporsmalene til eksamen er 200, og de totale karakterene for eksamen er 200.

Kandidatene ma rapportere pa provelokalet en time for eksamenstart. Folgelig ma de forste batchkandidatene rapportere klokka 9.00 og for andre batch innen klokken 13.00.

Besok teststedet i dag.

Forslaget er a besoke teststedet i dag, en dag for eksamen for a vurdere reisetid, trafikkforhold, tilgjengelige transportmidler, slik at du kan planlegge reisen din fra oppholdsstedet til teststedet pa testdagen. Det vil ogsa holde deg kult og rolig pa eksamensdagen.

Viktig Testing av romtips.

DTE Maharashtra har gitt viktige hint og testromstrategi for hvordan man kan score hoyt og spare tid i MAHCET 2015 eksamen.

Det vil v re bedre a begynne a svare pa sporsmal i testen en etter en. Hvis du finner et sporsmal vanskelig, hoppe over det og ga til neste sporsmal.

Vennligst v r sikker pa at du merker svaret pa svararket mot det samme serienummeret som for sporsmalet du forsoker.

Selv om det ikke er noen negative karakterer som er tildelt feil svar, anbefales det at du ikke merker svarene tilfeldig eller basert pa gjetninger.