Ole slot iversen

Ole slot iversen h1>

Ved 2. Verdenskrigens sluttning ble Nord & Oslash; Stgr & Oslash; nlands Sl; aelig; depatrulje nedlagt og der skulle g & aring; 5 ar senere ble det opprettet patrulje tjeneste langs nord og ostkysten.

P & aring; Ella & Oslash; Stasjon samles for forste gang -18. August 1950 – mannskapet i den nyoprettede hemmelige patruljevirksomheten i Nord- og Nord- og Oslash; stgr & oslash; nland – «Operation Resolut», og siden er datoen blitt betraktet som SIRIUS Patruljens «f & oslash; dselsdag».

& Aring; rett etter (1951) fikk patruljen navneforandring til «Slowly; depatruljen Resolut» og flyttet hovedkvarteret til Daneborg som l & aring; bare sentralt i det omrade; de som skulle avpatruljeres. Ella & Oslash; ble deretter i mange ar; r patruljens «Sommerstation» .1953 & aelig; ndredes navn igjen – da «Resolut» lett forveksle med navnet p & aring; en kanadisk v rstasjon ved Resolut Bay og patruljettjenesten fikk sin nav rende navn: «Slumell; depatruljen Sirius» – etter den klareste stjernen i stjernebildet «Store Hund».

Siden har Sirius patruljen – med skiftende mannskap – hver og aring; r patruljeret et omrade; de p & aring; ca 160.000 km 2 – i vinterperioden tilbakeblikkelig 18.000 km p & aring; Hundesl & aelig; de og om sommeren patruljeres omr; aring; det med kutter, fly og til fots, samtidig med at det utgis depoter til vinteren; slettelig; depatruljer.

Etter a ha v rt den forste, er det hap om a komme seg, og det er et forsok pa a gjennomfore 1950’erne for en bredere befolknings kjennskap, s & aring; ledes ogs; aring; samlere av gr og oslash; nlandsk filateli og posthistorie – men heller ikke kunne eller ville patruljen bidra til produksjon av samlerkuverter. Siden 1967 var der innkjop av postnumre i Danmark, F & alig; r og oslash; erne og p & aring; Gr & oslash; nland – ogs & aring; ble tildelt et seltlig postnummer: 3992 Slaelig; depatrujlen Sirius – ble samlerinteressen s & aring; Stor pa Gronland Postkontor i K & Oslash; Benhavn produserer et trygt teppe, som fulgte tilbake filatelistiske forsendelser, som ble sendt til Sirius Patruljen.

Til tross for det, er det en rekke forsendelser fra Sirius Patruljen som har filatelistisk karakter, og bakgrunnen for hver enkelt forsendelse kan v re forskjellig, men det vet at patrulje-medlemmer selv har hatt interesse for filateli, og at direkte henvendelser til navngivne patruljemedlemmer ikke kan stoppes ved Gr og Oslash; nlands Postkontor i K & oslash; benhavn. (se I & Oslash; vrigt: De gr Posthistorikere «Mesters Vig 1950-1985 – BIND 3» – skrevet av Aage Gubi 1989)

Of course, there are regulated human resources and service posts from patruljen, but patruljens scope and particularly the sparsome postal relations, determine a loft for how frequent sourcing; and shipping services; tr & aelig; ffes. For lettere at kunne adskille «& aelig; gte» SIRIUS-post fra spekulative samlerbreve oppgis nedenfor navnene p & aring; Slett er depatruljens mandskap for perioden 1950 til 1999. Navnene er oppgitt under og aring; rstallet for opprejse til Nord og Oslash; stgr & oslash; nland – typisk var patruljestjenesten av 2 ar. Enkelte «gamle» Sirius-folk er senere vendt tilbake til Gronland som ledere eller assistenter for Patruljechefen, likesom nedenunder, og det kan ikke forventes a inneholde alle navnepersonell ved Forsvarets Vagt i Mestersvig (opprettet i midten av 1980-tallet), som er underlagt Sirius Patruljen og som oftes utf resten av tidligere mandskap fra patruljetjenesten.

K. Bernt Andersen.

Mogens N. Guldbrandsen.

Anders Busk Petersen.

Ivan H. Rasmussen.

Henning S. Poulsen.

Marts 1958 – 1,80 kr luftpostbrev fra Daneborg 14.3.1958 til USA fra Ebbe Korsg rd-Pedersen (Hold 1956), Sirius, Daneborg, N. . Gronland til USA.

Peter Hofmann Wistisen.

Poul H. Stab-Nielsen.

Hans Carlo Clausen.

Tonny Z. Jakobsen.

April 1960 – Indg & aring; ende brevkort til Hans Ladefoged (Hold 1959) fra britisk soldat.

Afs: 42 nd Commando RM (Royal Marines), HMS Bulwark c / o GPO London.

Postkortet sendt som marine post under oppholdet p & aring; Malta p & aring; vei til Singapore.

Egon Iver Petersen.

H. G. Valdemar Hansen.

Jens Richardt Dybro.

Niels S. Preben-Andersen.

Erik Hald Jensen.

Tommy Alfred Karlsen.

Arne Sigfred Johansen.

Palle Vagn Norit.

Kjeld Ingemann S & oslash; rensen.

Ole Slot Hansen.

Hans Henrik Larsen.

Ebbe B & oslash; gebjerg Hansen.

Svend Urup Hansen.

Poul Erik Mortensen.

Ib Hedegaard Jensen.

Hans Chr. Hansen.

Peder Wendelboe Nielsen.

Lars Stjernholm Larsen.

Gert Bonde Iversen.

Sven Chr. Jensen.

Svend B. Nielsen.

Peter Schmidt Mikkelsen.

Ashger Lakmann Nielsen.

Juli 1985 – Adressekort for luftpostpakke fra Kbenhavn 8 – 5.7.1985 til Johnny Parnset.

(Hold 1978), Sl depatruljen Sirius, 3992 Daneborg, Gronland.

Hasse Nielsen Staunstrup.

Niels Henning Jensen.

Morten Frovin Jensen.

April 1983 – Brev fra Jan V. Almqvist (Hold 1981) stemplet GR & Oslash; NLANDS POSTKONTOR I K & OSLASH; BENHAVN 7.4.1983. P & aring; satte privat stempel med Sl; aelig; depatruljens postnr. 3992 Gr og oslash; nland.

Jesper Weiss Andersen.

November 1983 – 3,50 kr brev fra Daneborg med sl de til Mesters Vig.

22.11.1983 til Svendborg fra Stig Nrhrhave (Hold 1982).

Klaus Storch Jensen.

Kent Flemming Petersen.

Stig Folmann S & oslash; rensen.

Desember 1984 – Sirius Patruljens offisielle Julehilsen til Forsvarschefen – transportert med hundel & aelig; de fra Daneborg til Mesters Vig og afstemplet MESTERS VIG 2.12.1984.

Maj 1986 – Adressekort for innpakket pakke fra Gronlands Postkontor lborg.

26.5.1986 til Michael Rauer Simonsen (Hold 1984), 3992 Sl depatruljen SIRIUS, KGH.

c / o Gronlandshavnen, 9000 lborg. Skrevet «Skib».

Hans Henrik Husted.

Henrik Abel Jensen.

Jan Skipper Jensen.

Michael Rauer Simonsen.

Desember 1985 – Sirius Patruljens offisielle Julehilsen til Forsvarschefen, vedb. A.; K. Sendt som intern post.

Kaj Bach Pedersen.

Preben Daa Skov.

Bent Skovgaard Hansen.

Morten Hemming Nielsen.

Marts 1990 -Offektiv «vinter-brev» fra Sirius Patruljen til Centralforeningen for Stampersonel. Stemplet GR & Oslash; NLANDS POSTKONTOR K & OSLASH; BENHAVN K. 15.3.1990.

Denis A. Pedersen.

Oktober 1990 & amp; April 1991 – Breve fra Forsvarets Vagt Mestersvig – som er underlagt Siriuspatruljen i Daneborg. Begge fra John Blichfeldt-Lauridsen der som avsender angir Flugfelag Nordurlands HF i Akureyri p & aring; Oy. & Oslash; verste brev er medtatt Flyvev & aring; bnets maskin fra Mestersvig og frankert ved Forsvarskommandoen i Vedbo, medfolger er et flyselskap fra Fluefelag Nordurlands HF – et selskap som med STOL maskiner betjener slettstedet – og frankert etter ankomst til Akureyri p & aring; Oy.

Steen Broen Jensen.

August 1990 & amp; Marts 1991 – Breve fra Palle V. Norit (Hold 1963) – fra 1990 Chef for Sl. Alig; depatruljen Sirius med kontor i Forsvarskommandoen i Vedb. Formodentlig sendt fra inspeksjonsture til Daneborg. Begge stemplet GR & Oslash; NLANDS POSTKONTOR K & Oslash; BENHAVN K.