Oppdater 32 Navngitte vareinformasjon.

Oppdater 32 Navngitte vareinformasjon.

Oppdater 32: I motsetning til Slave Lords bringer nye navngitte elementer til DDO i tillegg til tre nye oppgraderbare elementer som kan ga i flere spor! Les videre for a l re mer om elementene, se hvordan de ser ut, og finne ut hvordan de fungerer!

Oppkalte elementer.

Bryter av organer.

Heroic: +5 Enhancement, Shield Bashing +8, Vapenens Maiming Effect +2, Bashing, Riposte +2, Tom Lilla Augment Slot.

Legendarisk: +12 Enhancement, Shield Bashing +28, Vapenens Maiming Effect +8, Bashing, Riposte +8, Tom Purple Augment Slot.

Executioner’s Docent.

Heroic: +3 Enhancement, Profane Well Rounded (+1 til alle evner), Kvalitet Deadly +1, Insightful Intimidate +5, Kvalitetsnoyaktighet +1, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: +13 Enhancement, Profane Well Rounded (+2), Kvalitet Deadly +4, Insightful Intimidate +11, Kvalitet Noyaktighet +6, Tom Green Augment Slot.

Executioner’s Helm.

Heroic: Insightful Deception +1, Relentless Fury, Seeker +5, Kvalitet Combat Mastery +1, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: Insightful Deception +7, Relentless Fury, Soker +17, Kvalitet Combat Mastery +4, Tom Green Augment Slot.

Executioner’s Platemail.

Heroic: +3 Enhancement, Profane Well Rounded (+1), Kvalitet Deadly +1, Insightful Intimidate +5, Kvalitetsnoyaktighet +1, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: +13 Enhancement Bonus, Profane Well Rounded (+2), Kvalitet Deadly +4, Insightful Intimidate +11, Kvalitet Noyaktighet +6, Tom Green Augment Slot.

Herdet Skjul Helm.

Heroic: Insightfull Fortification +35, Kvalitet Magisk Sheltering +2, Natural Armor Bonus +5, Kvalitet Grunnloven +1, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: Insightfull Fortification +92, Quality Magical Sheltering +11, Natural Armor Bonus +17, Kvalitet Grunnloven +4, Tom Green Augment Slot.

Mutilator of Minds.

Heroisk: +3 Orb Bonus, Insightful Enchantment Focus +1, Kvalitet Impulse +17, Insightful Spell Penetration +1, Kvalitetsspellfokus Mastery +1, Tom Orange Augment Slot.

Legendarisk: +13 Orb Bonus, Insightful Enchantment Focus +4, Quality Impulse +45, Insightful Spell Penetration +4, Quality Spell Focus Mastery +2, Tom Orange Augment Slot.

Power of Power.

Heroic: Quality Strength +1, Command, Melee Alacrity 10%, Insightful Armor-Piercing +3, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: Kvalitet Styrke +4, Kommando, Melee Alacrity 15%, Insightful Armor-Piercing +13, Tom Green Augment Slot.

Slave Master’s Cloak.

Heroisk: Insightful False Life +8, Protection +4, Spearblock II, Insightful Resistance +1, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: Insightful False Life +33, Protection +14, Spearblock VIII, Insightful Resistance +6, Tom Green Augment Slot.

Slave Rags.

Heroic: +3 Enhancement, Insightful Spell Saves (+1), Resistance +4, Quality Physical Sheltering +2, Diversion +8, Tom Green Augment Slot.

Legendarisk: +13 Enhancement Bonus, Insightful Spell Saves (+6), Resistance +14, Quality Physical Sheltering +11, Diversion +28, Tom Green Augment Slot.

Slavmesterens stab.

Heroic: +3 Enhancement, Fire Lore +10, Lightning Lore +10, Insightful Evocation Focus +1, Wizardry +96, Elemental Resonance +70, Acid Lore +10, Insightful Conjuration Focus +1, Spellcasting Implementere +8, Tom Oransje Augment Slot.

Legendarisk: +14 Enhancement, Fire Lore +27, Lightning Lore +27, Insightful Evocation Focus +4, Wizardry +371, Elemental Resonance +185, Acid Lore +27. Insightful Conjuration Focus +4, Spellcasting Implement +28, Tom Orange Augment Slot.

Heroic: Stave Lore +4, Kvalitet Potency +9, Kvalitet Stavefokus Mastery +1, Staveinntrenging +2, Tom Gronn Augment Slot.

Legendarisk: Spell Lore +15, Kvalitet Potency +32, Kvalitetsspell Fokus Mastery +2, Spell Penetration +7, Tom Green Augment Slot.

Slaveherreres symbol.

Heroic: True Seeing, Insightful Constitution +2, Dusk, Tom Green Augment Slot, Tom Blue Augment Slot.

Legendarisk: True Seeing, Insightful Constitution +8, Lesser Displacement, Tom Green Augment Slot, Tom Blue Augment Slot.

Utforbare elementer.

Hvert oppdrag i Against the Slave Lords kan inneholde et spesielt element som kan oppgraderes, og kan utstyres i en av to gjenstandspor! Forskjellige ingredienser vises i kister gjennom oppdragene som lar deg legge til et prefiks-, suffiks-, ekstra-, bonus- og Augment-spor til hvert element. Hvert element kan ogsa ha en sett bonus.

Her er de ulike fordelene du kan lage pa elementene:

Fangehuller & amp; Dragons Online� interaktivt videospill (c) 2017 Standing Stone Games LLC. Alle andre elementer (c) 2017 HASBRO, Inc. Standing Stone Games og Staende Stone Games-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Standing Stone Games LLC. Fangehuller & amp; Dragons Online og Wizards of the Coast og deres respektive logoer er varemerker for Wizards of the Coast LLC og brukes med tillatelse. HASBRO og dets logo er varemerker for HASBRO, Inc. og brukes med tillatelse.

Denne skjemaets okt er utlopt. Du ma laste siden pa nytt.