Slot resonatorvegg

Slot resonatorvegg h1>

VENSTRE BANK PRODUKSJONER.

Dette bildet er tatt fra dorapningen til kontrollrommet. Den japanske solen er over bakvegget, og det er sporresonatorer pa baksiden av kontrollrommet.

Her er en annen vinkel pa baksiden av kontrollrommet. Du kan se bakruten inn i piano rom og bakveggsporresonatorene. Du kan ogsa se glassdorene i piano rommet. Taket er 2 » Insulco Fiberglass dekket med hampduk pa 2 » x 1 » rammer.

Dette er et skudd som viser forsiden av kontrollrommet. Genelec-hoyttalerne er spylt inn i frontveggene, og du kan ogsa se skyve glassdordorene foran pa kontrollrommet. Under hoyttalerne kan du se Genelec-forsterkerne og kontrollene.

Dette er et skudd tatt i piano rommet. De fargede veggene er opprettet av Nina Bishop i Byron Bay, hvor hun farget hampduken ved hjelp av solfargestoffer. Dette er mer av hennes arbeid.

Ovennevnte bilde er piano rommet som viser de variable bassabsorbentene pa veggen og sporresonatoren i taket. Resten av taket er foret med 2 » Insulco Fiberglass og dekket med hampduk.

Ovennevnte viser de dobbelte skyvelommedorene som kommer inn i piano rommet. Legg merke til at de er skyllet inn i Tasmanian Oak Hardwood gulvet.

Ovenstaende venstre er et skudd tatt i kontrollrommet mot de to boothene. Kioskene har na teppe pa gulvene. Det hoyre bildet er tatt fra den forste messen og ser pa den andre messen. Du kan se sporresonatorveggen i den andre kabinen. Den hoyre veggen i bildet er dekket med Ninas fargette klut og det skildrer undervann med hvaler og delfiner etc.