tidsluke.

tidsluke.

Synonymer for tidsluke.

en tid tilordnet pa en tidsplan eller agenda.

Relaterte ord.

^ tidssignal tidssignal tidssignal Tidsignalgenerator Tidsignal service tidssignal sett tidssignaler tidssignaler tidssignaler tid signatur tid signatur tid signatur Tids signaturer Tid signaturer Tid signaturer Tid Signifikant Element Liste Tid Simulator Tid Siden Fullstendig Overhalingstid Siden Forste Ansettelsestid siden Hot Seksjon inspeksjonstid siden siste spisstid siden sist installert tid siden storre overhalingstid siden ny tid siden overhalingstid siden reparasjonstid synkroniseringstid skive tid skiver tid skyvevindu tre fargemarkor tidsluke tidsluke tilgang enhet tidsluke oppgave tid sperretid tidspor Kommunikasjonstidspor Kommunikasjonsprosedyre Tidsporekontrollkanal Tidsporfaktor Tidsporveksling Enhet Tidsporveksling / r Tidsporstyring Kanal Tidspor Registrering Tidspor Sequence Integrity Tidspor Tidspor Tidspunkter Tidspor Tidspersons suverenitet Tidsp space kontinuum Tidsp space kontinuum Tid Space Division Multiplexing Time Spac e Kunnskapstidsperspektiv av skjonn Tid brukt Lytt Tid brukt pa behandlingstid Tilbrakt visningstid Spredt Tidsperspektivstrategi Tid Spredetid Square Square Square Tidstempel �

Vilkar for bruk Personvernerkl ring Tilbakemelding Annonser med oss Copyright & copy; 2003-2018 Farlex, Inc.

Alt innhold pa denne nettsiden, inkludert ordbok, tesaurus, litteratur, geografi og andre referansedata, er kun til informasjonsformal. Denne informasjonen bor ikke anses som fullstendig, oppdatert, og er ikke ment a bli brukt i stedet for besok, konsultasjon eller rad fra en juridisk, medisinsk eller annen profesjonell.