Touchsupport.

Touchsupport.

Hvor er depotet for generisk tillegg for en ADS7846 waveshare 10.1 beroringsskjerm med raspbian? Takk skal du ha.

Her snakker vi bare om LibreELEC.

min lampe addon (uoffisiell / fellesskap) (begrenset ingen stotte)

min beroringsskjerm stotte og instruksjoner av Grruhn (na beroringsskjerm addon finnes i repository)

Jeg er forvirret, jeg har tenkt at tillegget var for hele systemet. Beklager.

Men hvis det ikke virker, ma du finne ut hvorfor.

min lampe addon (uoffisiell / fellesskap) (begrenset ingen stotte)

min beroringsskjerm stotte og instruksjoner av Grruhn (na beroringsskjerm addon finnes i repository)

Hei vpeter. Jeg har lignende problem til Wim .. Jeg bruker en RPI3 med en chalkelec 14 «kapasitiv beroringsskjerm. Skjermen fungerer i raspbian, men med libreelec kan jeg ikke fa beroringsskjermtjenesten til a starte. Jeg har endret ts_env. sh og ts_conf i henhold til instruksjonene dine, inkludert skjermnavnet i dev / input / event2, men tjenesten vil ikke starte.

Jeg legger evtest og service status .. noen ideer ville v re fantastisk som det er en fantastisk skjerm ..

# systemctl stop kodi LibreELEC:

# evtest Ingen enhet spesifisert, prover a skanne alle / dev / input / event * Tilgjengelige enheter: / dev / input / event0: Logitech Logitech BT Mini-mottaker / dev / input / event1: Logitech Logitech BT Mini-mottaker / dev / input / event2: ELAN Touchscreen Velg enhetens hendelsesnummer [0-2]: 2 Input driver versjon er 1.0.1 Inndata enhet ID: buss 0x3 leverandor 0x4f3 produkt 0x196 versjon 0x110 Inndata enhet navn: «ELAN Touchscreen» Begivenhetstype 0 (EV_SYN) Hendelsestype 1 (EV_KEY) Hendelseskode 330 (BTN_TOUCH) Hendelsestype 3 (EV_ABS) Hendelseskode 0 (ABS_X) Verdi 0 Min 0 Maks 3968 Opplosning 12 Hendelseskode 1 (ABS_Y) Verdi 0 Min 0 Max 2240 Opplosning 12 Hendelseskode 47 (ABS_MT_SLOT) Verdi 0 Min 0 Maks 9 Hendelseskode 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR) Verdi 0 Min 0 Maks 255 Opplosning 1 Hendelseskode 49 (ABS_MT_TOUCH_MINOR) Verdi 0 Min 0 Maks 255 Opplosning 1 Hendelseskode 52 (ABS_MT_ORIENTATION ) Verdi 0 Min 0 Maks 1 Hendelseskode 53 (ABS_MT_POSITION_X) Verdi 0 Min 0 Maks 3968 Opplosning 12 Hendelseskode 54 (ABS_MT_POSITION_Y) Verdi 0 Min 0 Maks 2240 Opplosning 12 Hendekode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID) Verdi 0 Min 0 Maks 65535 Hendelseskode 60 (ABS_MT_TOOL_X) Verdi 0 Min 0 Maks 3968 Opplosning 12 Hendelseskode 61 (ABS_MT_TOOL_Y) Verdi 0 Min 0 Maks 2240 Opplosning 12 Egenskaper: Eiendomstype 1 (INPUT_PROP_DIRECT) Testing. (avbryt til avgang) Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi 0 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 39 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y), verdi 44 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X), verdi 39 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y) Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), verdi 1 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 49 (ABS_MT_TOUCH_MINOR), verdi 1 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 1 (EV_KEY) 330 (BTN_TOUCH), verdi 1 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 0 (ABS_X), verdi 39 Hendelse: tid 1500058494.531234, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 44 Hendelse: tid 1500058494.531234, ————– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058494.539212, type 3 (EV_ABS), kode 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), verdi 2 Hendelse: tid 1500058494.539212, type 3 (EV_ABS), kode 49 (ABS_MT_TOUCH_MINOR), verdi 2 Hendelse: tid 1500058494.539212, ————– SYN_REPORT ———— Event : tid 1500058494.555200, type 3 (EV_ABS), kode 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), verdi 3 Hendelse: tid 1500058494.555200, type 3 (EV_ABS), kode 49 (ABS_MT_TOUCH_MINOR), verdi 3 Hendelse: tid 1500058494.555200, ——– —— SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058494.594226, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi -1 Hendelse: tid 1500058494.594226, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 0 Hendelse: tid 1500058494.594226, ————– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058495.750084, type 3 (EV_ABS) , kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi 1 Hendelse: tid 1500058495.750084, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 3968 Hendelse: tid 1500058495.750084, type 3 (EV_ABS), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y) 1500058495.750084, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X), verdi 3968 Hendelse: tid 1500058495.750084 , type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y), verdi 39 Hendelse: tid 1500058495.750084, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 1 Hendelse: tid 1500058495.750084, type 3 (EV_ABS), kode 0 (ABS_X) , verdi 3968 Hendelse: tid 1500058495.750084, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 39 Hendelse: tid 1500058495.750084, ————– SYN_REPORT ——– —- Event: tid 1500058495.758077, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 3964 Event: tid 1500058495.758077, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X), verdi 3964 Begivenhet: tid 1500058495.758077, type 3 EV_ABS), kode 0 (ABS_X), verdi 3964 Hendelse: tid 1500058495.758077, ————– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058495.773079, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 3962 Hendelse: tid 1500058495.773079, type 3 (EV_ABS), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y), verdi 38 Hendelse: tid 1500058495.773079, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X), verdi 3962 Hendelse: tid 1500058495.773079, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y), val ue 38 Event: tid 1500058495.773079, type 3 (EV_ABS), kode 0 (ABS_X), verdi 3962 Event: tid 1500058495.773079, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 38 Begivenhet: tid 1500058495.773079, —– ——— SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058495.805101, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 3964 Hendelse: tid 1500058495.805101, type 3 (EV_ABS ), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y), verdi 35 Hendelse: tid 1500058495.805101, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_X) tid 1500058495.805101, type 3 (EV_ABS), kode 0 (ABS_X), verdi 3964 Hendelse: tid 1500058495.805101, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 35 Hendelse: tid 1500058495.805101, ——— —– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058495.812104, type 3 (EV_ABS), kode 49 (ABS_MT_TOUCH_MINOR), verdi 2 Hendelse: tid 1500058495.812104, ——– —— SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058495.820106, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_M T_TRACKING_ID), verdi -1 Hendelse: tid 1500058495.820106, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 0 Hendelse: tid 1500058495.820106, ————– SYN_REPORT —– ——- Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi 2 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS), kode 53 type 3 (EV_ABS), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y), verdi 2240 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X), verdi 3954 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y) verdi 2240 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS), kode 49 (ABS_MT_TOUCH_MINOR), verdi 3 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 1 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS) , kode 0 (ABS_X), verdi 3954 Hendelse: tid 1500058496.837855, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 2240 Hendelse: tid 1500058496.837855, ————– SYN_REPORT – ———- Hendelse: tid 1 500058496.915891, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi -1 Hendelse: tid 1500058496.915891, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 0 Hendelse: tid 1500058496.915891, ——— —– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058497.909621, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi 3 Hendelse: tid 1500058497.909621, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 21 Hendelse: tid 1500058497.909621, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X), verdi 21 Hendelse: tid 1500058497.909621, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 1 Begivenhet: tid 1500058497.909621, type 3 (EV_ABS), kode 0 (ABS_X), verdi 21 Hendelse: tid 1500058497.909621, ————– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058497.917623, type 3 (EV_ABS), kode 53 (ABS_MT_POSITION_X), verdi 22 Hendelse: tid 1500058497.917623, type 3 (EV_ABS), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y), verdi 2238 Hendelse: tid 1500058497.917623, type 3 (EV_ABS), kode 60 (ABS_MT_TOOL_X) verdi 22 hendelse: tid 1500058497.917623, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y), verdi 2238 Begivenhet: tid 1500058497.917623, type 3 (EV_ABS), kode 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), verdi 4 Begivenhet: tid 1500058497.917623, type 3 (EV_ABS), kode 0 (ABS_X), verdi 22 Begivenhet: tid 1500058497.917623 , type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 2238 Hendelse: tid 1500058497.917623, ————– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058497.933617, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y), verdi 2235 Begivenhet: tid 1500058497.933617, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), kode 3 (EV_ABS), kode 54 (ABS_MT_POSITION_Y) ), verdi 2235 Hendelse: tid 1500058497.933617, ————– SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058497.949632, type 3 (EV_ABS), kode 54 ( ABS_MT_POSITION_Y), verdi 2233 Hendelse: tid 1500058497.949632, type 3 (EV_ABS), kode 61 (ABS_MT_TOOL_Y), verdi 2233 Hendelse: tid 1500058497.949632, type 3 (EV_ABS), kode 1 (ABS_Y), verdi 2233 Hendelse: tid 1
500058497.949632, – ———— SYN_REPORT ———— Hendelse: tid 1500058497.98 0644, type 3 (EV_ABS), kode 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), verdi -1 Hendelse: tid 1500058497.980644, type 1 (EV_KEY), kode 330 (BTN_TOUCH), verdi 0 Hendelse: tid 1500058497.980644, ——— —– SYN_REPORT ————? service.touchscreen.service – Touchscreen support daemon Lastet: lastet (/storage/.kodi/addons/service.touchscreen/system.d/service.touchscreen.service; aktivert; leverandor forhandsinnstilt: deaktivert) Aktiv: aktiv (avsluttet) siden fredag 2017-05-19 14:01:29 UTC; 1 maned 25 dager siden Prosess: 569 ExecStart = / bin / sh-c exec / bin / sh /storage/.kodi/addons/service.touchscreen/bin/ts_uinput_touch.sh tjeneste (kode = avsluttet, status = 1 / feil) Prosess: 541 ExecStartPre = / bin / sh -c exec / bin / sh /storage/.kodi/addons/service.touchscreen/bin/ts_calibrate.sh tjeneste (kode = avsluttet, status = 0 / SUCCESS) Hoved PID: 569 kode = avsluttet, status = 1 / feil) CGroup: /system.slice/service.touchscreen.service 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_PLUGINDIR: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_CONSOLEDEVICE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_FBDEVICE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_CALIBFILE: ‘ ) 19 mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_CONFFILE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_RES_X: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_RES_Y: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_TOUCH_HOME_TIME: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: opplosning: 0x0 mai 19 14:01:29 LibreELEC systemd [1]: St arted Touchscreen support daemon.

Dette er problemet jeg ser pa:

Prosess: 569 ExecStart = / bin / sh-c exec / bin / sh /storage/.kodi/addons/service.touchscreen/bin/ts_uinput_touch.sh tjeneste (kode = avsluttet, status = 1 / feil)

Hva far du?

systemstatus status ts_uinput_touch -l.

min lampe addon (uoffisiell / fellesskap) (begrenset ingen stotte)

min beroringsskjerm stotte og instruksjoner av Grruhn (na beroringsskjerm addon finnes i repository)

Enheten ts_uinput_touch.service ble ikke funnet.

Jeg foler at filen ikke er der den skal v re!

det er i addons / service.touchscreen / bin og det ser ut som dette.

. / etc / profile oe_setup_addon service.touchscreen hvis [-d /usr/share/kodi/addons/service.touchscreen]; deretter # addon inkludert i bildet ADDON_DIR = «/usr/share/kodi/addons/service.touchscreen» fi. $ ADDON_DIR / bin / ts_env.sh params = $ * hvis [& quot; $ 1 & quot; = «service» ]; sa # hopp over serviceparameter og demonter params = «-d» ellers # startet fra kommandolinjestyring stopper ts_uinput_touch> gt / null / null 2> & 1 killall ts_uinput_touch> / dev / null 2> & 1 fi echo & quot; beroringsskjerm enhet: ‘$ TSLIB_TSDEVICE’ & quot; hvis [-n «$ TSLIB_RES_X» -a -n «$ TSLIB_RES_Y» ]; deretter ekko «beroringsskjermopplosning: ‘$ x $’ & quot; params = «-x $ TSLIB_RES_X -y $ TSLIB_RES_Y $ params» fi ekko «parameter:. $ params.» hvis [! -x $ ADDON_HOME / ts_uinput_touch]; da ekko ts_uinput_touch $ params ekko «Bruke $ ADDON_HOME / ts_uinput_touch & quot; $ ADDON_HOME / ts_uinput_touch $ params fi.

systemctl status service.touchscreen -l.

min lampe addon (uoffisiell / fellesskap) (begrenset ingen stotte)

min beroringsskjerm stotte og instruksjoner av Grruhn (na beroringsskjerm addon finnes i repository)

service.touchscreen.service – Touchscreen support daemon Lastet: lastet (/storage/.kodi/addons/service.touchscreen/system.d/service.to uchscreen.service; aktivert; leverandor forhandsinnstilt: deaktivert) Aktiv: aktiv (avsluttet) siden fre 2017-05-19 14:01:31 UTC; 1 maned 26 dager i gang Prosess: 522 ExecStart = / bin / sh-c exec / bin / sh /storage/.kodi/addons/service.t ouchscreen / bin / ts_uinput_touch.sh tjeneste (kode = avsluttet, status = 1 / Feil) Prosess: 492 ExecStartPre = / bin / sh -c exec / bin / sh /storage/.kodi/addons/servic e.touchscreen / bin / ts_calibrate.sh tjeneste (kode = avsluttet, status = 0 / SUCCESS) Hoved PID : 522 (kode = avsluttet, status = 1 / feil) CGroup: /system.slice/service.touchscreen.service 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_PLUGINDIR: ‘(null)’ 19. mai 14:01 : 31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_CONSOLEDEVICE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_FBDEVICE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_CALIBFILE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_CONFFILE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_RES_X: ‘(null)’ 19. mai 14:01 : 31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_RES_Y: ‘(null)’ 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: TSLIB_TOUCH_HOME_TIME: ‘(null)’ 19. mai 14:01:31 LibreELEC sh [522]: opplosning: 0x0 mai 19 14:01:31 LibreELEC systemd [1]: Startet beroringsskjermen for beroringsskjermen.

Synes du har glemt a kopiere filen ts_env.sh-sample til ts_env.sh og justere den (endring TOUCHSCREEN_NAME = «ELAN Touchscreen»). Ogsa kopiere filfil ts.conf-generisk til ts.conf.

min lampe addon (uoffisiell / fellesskap) (begrenset ingen stotte)

min beroringsskjerm stotte og instruksjoner av Grruhn (na beroringsskjerm addon finnes i repository)

nei jeg har definitivt gjort det.

TOUCHSCREEN_NAME = «Elan TouchScreen» TSLIB_TSDEVICE = $ (echo 999 | evtest 2> & 1> / dev / null | awk -F ‘:’ -v TS_NAME = «$ TOUCHSCREEN_NAME» ‘$ 0.

TS_NAME eksport) TSLIB_TSDEVICE eksport TSLIB_PLUGINDIR = $ ADDON_DIR / lib eksport TSLIB_CONSOLEDEVICE = ingen eksport TSLIB_FBDEVICE = / dev / fb0 eksport TSLIB_CALIBFILE = / lagring / .kodi / userdata / addon_data / service.touchscreen / pointercal eksport TSLIB_CONFFILE = / storage / .kodi / brukerdata / addon_data / service.touchscreen / ts.conf.

det er to ts_env.sh.

en er i / bin og den andre i / config.

de er ikke det samme skjont.

Du ma bare kopiere / redigere filer i /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.touchscreen. Det bor v re config-mappe.

I et av dine tidligere innlegg sa jeg.

19 mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_PLUGINDIR: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_CONSOLEDEVICE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [ 569]: TSLIB_FBDEVICE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_CALIBFILE: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_CONFFILE: ‘(null)’ 19 mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_RES_X: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: TSLIB_RES_Y: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [ 569]: TSLIB_TOUCH_HOME_TIME: ‘(null)’ 19. mai 14:01:29 LibreELEC sh [569]: opplosning: 0x0.

som indikerer at ikke alt er konfigurert riktig.

min lampe addon (uoffisiell / fellesskap) (begrenset ingen stotte)

min beroringsskjerm stotte og instruksjoner av Grruhn (na beroringsskjerm addon finnes i repository)

Det synes a v re 2 lignende kataloger her ..

/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.touchscreen – her har jeg kopiert ts.conf-generisk til ts.conf og ts_env.sh-sample til ts_env.sh.

/storage/.kodi/addons/service.touchscreen – her er de generiske filene .. det er ingen / config subdir .. Sa jeg kopierte dem ogsa der ogsa, og vi er sortert!

Takk sa mye .. Jeg har en 14 tommers glass 3 mm tykk beroringsskjerm som kjorer libreelec KODI krytpon. Dens bollocks.