Tsm show slots

Tsm show slots h1>

Mest popul r i tsm-prosjekter, :

vis slots vtl01.

ANR2017I Administrator SERVER_CONSOLE utstedt kommando: vis slots vtl01.

PVR-sporinformasjon for bibliotek VTL01.

Produkt ID: Scalar i500.

Stottemodul: 2.

Kjor 0, element 2051.

Kjor 1, element 2052.

Kjor 2, element 2053.

Kjor 3, element 2054.

Skifter 0, element 0.

Slot 0, status Allocated, element nummer 1, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt ;, devT = ANY,

Slot 1, status Allocated, element nummer 2, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt; devT = ANY,

Slot 2, status Allocated, element nummer 3, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt ;, devT = ANY,

Slot 3, status Full, element nummer 4, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt; devT = ANY, mediaT = -1,

sporelementomrade 1 – 4.

slot3 og slot 0,1,2, ikke anbefalt, 4 , vtl01 3 ,

ANR2017I Administrator SERVER_CONSOLE utstedt kommando: QUERY LIBVOLUME.

Bibliotek Navn Volum Navn Status Eier Siste Bruk Hjem Enhet.

VTL01 AD0001 Private data 1.

VTL01 AD0002 Privat 2.

VTL01 AD0003 Privat 3.

VTL02 AD0004 Scratch 4.

: vtl01 3 , vtl02 :

vis slots vtl02.

ANR2017I Administrator SERVER_CONSOLE utstedt kommando: vis slots vtl02.

PVR-sporinformasjon for bibliotek VTL02.

Produkt ID: Scalar i500.

Stottemodul: 2.

Kjor 0, element 2051.

Kjor 1, element 2052.

Kjor 2, element 2053.

Kjor 3, element 2054.

Skifter 0, element 0.

Slot 0, status Full, element nummer 1, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt ;, devT = ANY, mediaT = -1,

Slot 1, status Full, element nummer 2, strekkode ikke tilstede, strekkodeverdi & lt; & gt; devT = ANY, mediaT = -1,

Slot 2, status Full, element nummer 3, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt; devT = ANY, mediaT = -1,

Slot 3, status Allocated, element nummer 4, strekkode ikke tilstede, strekkode verdi & lt; & gt; devT = ANY,

sporelementomrade 1 – 4.

TSM: & gt; q v og tsm: & gt; q libv :

ANR2017I Administrator SERVER_CONSOLE utstedt kommando: QUERY LIBVOLUME.

Bibliotek Navn Volum Navn Status Eier Siste Bruk Hjem Enhet.

VTL01 AD0001 Private data 1.

VTL01 AD0002 Privat 2.

VTL01 AD0003 Privat 3.

VTL02 AD0004 Scratch 4.

Storage Management Server for Linux / i386 – Versjon 5, Utgave 5, Niva 1.0.

ANR2017I Administrator SERVER_CONSOLE utstedt kommando: QUERY VOLUME.

Volumnavn Lagringsenhet Estimert volum for volum.

Bassengnavn Klasse Navn Kapasitet Util Status.

/ opt / tivoli / tsm / server / – ARCHIVEPOOL DISK 5,0 M 0,0 On-Line.

/ opt / tivoli / tsm / server / – BACKUPPOOL DISK 10.0 M 0.0 On-Line.